Šetríte za ohrev vody? Prekvapiť vás môže baktéria Legionella

Publikácia: 10.11.2022

Rastúce ceny energií majú vplyv aj na znižovanie teploty vody v domácnostiach a zdravotníckych alebo ubytovacích zariadeniach. S tým sa však spájajú rôzne riziká. Jedným z nich je premnoženie baktérie Legionella pneumophila, čo môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. Našťastie existujú spôsoby, ako jej šíreniu zabrániť.

Čo je Legionella?

Baktérie Legionella pneumophila sa okrem morí a vlhkej pôdy vyskytuje aj v umelo vytvorených vodných systémoch. Nájdeme ju teda hlavne v potrubí, ohrievacích alebo klimatizačných jednotkách a taktiež vo vodných nádržiach. Najlepšie sa jej darí v teplotách okolo 38 °C.

Nebezpečenstvo predstavuje najmä pre osoby so zníženou imunitou, ale opatrní by sme mali byť všetci. Legionella alebo legionárska choroba či legionelóza sa veľmi podobá bežnému zápalu pľúc. Pľúcne pivnice sa s postupujúcim zápalom začnú plniť vodou, dýchanie sa stáva ťažšie. Na odhalenie je nutné vykonať test na protilátky, tie sa však začnú tvoriť až za zhruba 2 týždne po nakazení. Testy tak nemusia ochorenie odhaliť včas.

Občas sa stáva, že ochorenie prebehne iba v ľahkej forme. Tento typ nákazy sa potom nazýva ako pontiacka horúčka.

Objav Legionelly

Legionella pneumophila bola prvýkrát popísaná v roku 1976, kedy ju médiá začali označovať ako pôvodca legionárskej choroby. Veľký nárast tejto choroby sme potom v Európe zaznamenali v roku 2014, kedy sa objavilo takmer 7 000 prípadov. Väčšina z nich bola hlásená z Nemecka, Francúzska, Španielska alebo Portugalska.

Aktuálne ide skôr o stovky alebo nižšie tisíce prípadov ročne. V Slovenskej republike sa stretávame s desiatkami prípadov ročne. Mnoho odborníkov sa ale obáva, že znižovanie teploty vody bude mať za následok rekordný nárast, ktorý by mohol prekonať aj počet ochorení pred 8 rokmi.

Čo spôsobuje Legionella?

Do tela sa Legionella najčastejšie dostane konzumáciou kontaminovanej vody alebo vdýchnutím vodnej pary pri sprche či kúpeli. Inkubačná doba je 2 až 10 dní, potom sa začnú prejavovať typické príznaky ako:

  • suchý kašeľ,
  • horúčka,
  • únava,
  • bolesť kĺbov a svalov,
  • zvracanie či hnačka.

Dobrou správou je, že sa jedná o baktériu, na ktorú vo väčšine prípadov zaberajú antibiotiká. Ohrozenie života nastáva iba pri náhlom zhoršení stavu, kedy môžu zlyhávať dôležité orgány, hlavne obličky a pečeň.

Problém je, že bez špecializovaného vyšetrenia nemusí Legionellu odhaliť ani lekár. Akonáhle sa však jej prítomnosť preukáže, mal by pacient okamžite podstúpiť liečbu v nemocnici. Vďaka neustálemu dohľadu lekárov sa výrazne znižuje riziko komplikácií a potenciálna úmrtnosť klesá z 80 % na menej ako 40 %.

Nepriateľ vo vodovodných systémoch

Rúrka na vodu slúži Legionelle ako ideálne útočisko. Najmä v prípade, keď v nej nie je potrebný tlak, alebo dokonca ide o nepoužívané úseky (slepé ramená).

Potom už stačí iba zníženie teploty, nedostatočná dezinfekcia a problém s premnožením Legionelly na seba nenechá dlho čakať. K ďalším rizikovým faktorom patrí prítomnosť mechanických ložísk alebo biofilmu, v ktorom žijú aj iné baktérie. Veľkú úlohu zohráva aj zlá filtrácia alebo zanedbanie hygienických predpisov.

Ako sa Legionella množí?

Legionella dokáže prežiť aj pri teplote pod 20 °C. Najviac jej ale svedčí voda vyhriata na 20 až 45 ° C, ideálne v kombinácii s pH v hodnote 5 až 8,5. V takých podmienkach sa veľmi rýchlo šíri aj množí a môže predstavovať riziko nielen pre domácnosti, ale aj pre hotely, nemocnice alebo domovy pre seniorov.

Najčastejšie tieto baktérie napádajú starších ľudí a jedincov s oslabenou imunitou, preto v zdravotníckych zariadeniach platia prísnejšie pravidlá. Okrem pravidelnej kontroly kvality vody je nutné dbať aj na čistenie a dezinfekciu lekárskych prístrojov, na ktorých sa baktérie Legionelly môžu držať.

ŽIVOTNOSŤ LEGIONELLY (ORIENTAČNÉ HODNOTY)*
DO 20 °C je neaktívna, iba prežíva
20–45 °C dochádza k masívnemu rozmnožovaniu a zamoreniu vodovodného systému
NAD 50 °C 90% baktérií Legionella umiera do 2 hodín
NAD 60 °C 90% baktérií Legionella umiera do 2 minút
NAD 70 °C nevyskytuje sa

*zdroj: hydrosense-legionella.com

Likvidácia Legionelly

Základom úspešného boja proti tejto baktérii je prevencia. Pokiaľ je potrubie z kvalitného materiálu a prebieha pravidelná údržba, riziko nakazenia touto baktériou výrazne klesá.

Rovnako sa odporúča:

  • eliminovať slepé a nepoužívané vodovodné ramená,
  • zaistiť potrubie odolné proti vytváraniu biofilmu,
  • obstarať výmenu vody v čase kratšom, než je perióda rozmnožovania Legionelly,
  • minimalizovať prevádzku v teplotách optimálnych pre množenie Legionelly,
  • možnosť termickej dezinfekcie a odberu vzoriek.

Čo sa týka legislatívy, je dôležitá najmä norma STN EN 806-2, ktorá ukladá, že na účely termickej dezinfekcie majú byť vnútorné vodovody teplej vody navrhované tak, aby bolo možné dosiahnutie teploty 70 °C – pri najvzdialenejšej výtokovej armatúre.

V niektorých prípadoch však nie je možné vodu tak ohrievať. Potom pomôže cirkulačný systém bez slepých uličiek, oprava tepelnej izolácie a pravidelné chemické čistenie.

Autor článku