Všeobecné podmínky užívání

I. Základní ustanovení

I.1. Provozovatelem internetových stránek www.homago.sk (dále též „Internetové stránky“) je společnost FASTFORWARD VENTURES LLC (dále též „Provozovatel“).
I.2. Každý Uživatel je povinen se před používáním Internetových stránek seznámit s těmito Všeobecnými podmínkami použití (dále též „Podmínky“), používáním Internetových stránek pak projevuje souhlas s těmito Podmínkami a jejich jednotlivými ustanoveními, jimiž je právně vázán a je povinen se jimi řídit. Vztahy mezi stranami vyplývající z užívání Internetových stránek či vznikající v souvislosti s tím se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“).
I.3. Účelem Internetových stránek je poskytnout Uživatelům informace o nabídkách zboží v e-shopech a kamenných prodejnách.

II. Vyloučení a zřeknutí se záruky

II.1. Údaje na Internetových stránek jsou poskytovány „tak, jak jsou“, tedy bez záruky jejich pravdivosti a přesnosti. Internetové stránky používáte na vlastní riziko. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za následky použití informací nalezených na Internetových stránek.
II.2. Provozovatel nezaručuje že informace na Internetových stránek odpovídají účelu vaší návštěvy.
II.3. Provozovatel nezaručuje nepřerušený a bezchybný provoz Internetových stránek.
II.4. Veškeré informace o produktech uvedené na Internetových stránek jsou čerpány z dat uvedených prodejců. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nemohou být použity pro vymáhání zboží dle uvedených specifikací. Informace o produktech a slevách nemohou představovat a nepředstavují nabídku na uzavření smlouvy dle § 1732 odst. 1 OZ ani návrh dle § 1732 odst. 2 OZ ani veřejný příslib či výzvu k podání nabídky dle § 1733 OZ. Vzhledem k účelu a funkci Internetových stránek nemohou žádné straně vzniknout nároky z ukončení jednání o smlouvě dle § 1729 OZ. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou chybnou informací či nesprávností údajů uvedených na Internetových stránek a Uživateli nemůže v důsledku těchto informací či údajů vzniknout právo na vymáhání jakékoli náhrady škody či jiného nároku vůči Provozovateli. Riziko vzniku škody v souvislosti s chybnými údaji nese výlučně Uživatel sám.
II.5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za pravdivost a přesnost informací prezentovaných na Internetových stránek a vyhrazuje si právo bez předchozího upozornění změnit jakýkoli materiál umístěný na Internetových stránek.
II.6. Internetové stránky může obsahovat odkazy na jiné stránky, které patří jiným fyzickým či právnickým osobám. Uznáváte a souhlasíte, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přístupnost nebo obsah těchto zdrojů ani za následky spojené s použitím takového obsahu.
II.7. Provozovatel může kdykoliv dočasně nebo trvale ukončit, omezit či upravit provozování Internetových stránek, a to i bez předchozího upozornění.

III. Ochrana osobních údajů

III.1. Veškeré nakládání s osobními údaji poskytovanými prostřednictvím Internetových stránek se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
III.2. Provozovatel je jediným zpracovatelem osobních údajů poskytnutých prostřednictvím Internetových stránek.
III.3. Osobní údaje je možno na písemnou žádost Uživatele vymazat z databáze. Provozovatel poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.
III.4. K optimalizaci poskytovaných služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využívá Internetové stránky soubory cookies, s jejichž použitím vyjadřuje Uživatel souhlas.

IV. Registrace

IV.1. Základní uživatelské funkce Internetových stránek jsou přístupné i neregistrovanému Uživateli.
IV.2. Pro pokročilé uživatelské funkce Internetových stránek, zejména pro příjem obchodních či jiných sdělení elektronickou poštou (upozornění na novinky, slevy, mimořádné nabídky apod.), se Uživatel může registrovat zadáním své e-mailové adresy a/nebo přihlášením pomocí Facebooku. Svou registraci může Uživatel kdykoliv zrušit zasláním elektronické zprávy, případně se odhlásit (čl. IV.3. Podmínek) od příjmu obchodních či jiných sdělení dle předchozí věty.
IV.3. Uživatel vyjadřuje ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. svůj souhlas se zasíláním sdělení dle čl. IV.2. Podmínek prostřednictvím elektronického kontaktu zadaného v rubrice Kontakt. Provozovatel označí každé takové sdělení v souladu s předpisy a zajistí, aby obsahovalo odkaz na jednoduché a bezplatné odhlášení dalšího odběru a další náležitosti předepsané zákonem.

V. Zakázaná činnost

V.1. Uživatel Internetových stránek nesmí používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na bezpečný provoz Internetových stránek a jiných zařízení Provozovatele či dalších Uživatelů internetu.
V.2. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl narušen provoz serveru Provozovatele, na kterém je Internetové stránky provozován, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel zejména nesmí server Provozovatele, na kterém je Internetové stránky provozován, zatěžovat automatizovanými požadavky.
V.3. Uživatel Internetových stránek nesmí žádným způsobem (automatizovaně i neautomatizovaně) vytěžovat databázi a/nebo Internetové stránky Provozovatele. Uživatel není oprávněn žádným způsobem přebírat obsah Internetových stránek pro účely neslučitelné s účelem Internetových stránek dle čl. I.3. Podmínek.

VI. Závěrečná ustanovení

VI.1. Internetové stránky a jeho jednotlivé součásti (software, grafický design atd.) jsou chráněny autorským právem Provozovatele. Každý je povinen vyvarovat se porušování těchto autorských práv, jinak se vystavuje možnosti soudního postihu (náhrada škody, trestní odpovědnost, atd.).
VI.2. Nic v těchto Podmínkách nezakládá mezi Provozovatelem a Uživatelem vztah zmocnění, zastupitelství, společnictví, spolupráce, zaměstnanecký nebo jakýkoli jiný dlouhodobý či opakovaný vztah, který není přímo specifikován v těchto Podmínkách.
VI.3. Provozovatel je oprávněn Podmínky kdykoliv změnit (§ 1752 OZ). Tyto změny jsou pro Uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného pozdějšího okamžiku uvedeného Provozovatelem.
VI.4. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

1. dubna 2021
FASTFORWARD VENTURES LLC